FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Stále více českých domácností se přiklání k využití solární energie a pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny. Důvodů proč do fotovoltaiky zainvestovat je hned několik. Hlavním z nich může být výrazná finanční úspora za energie nebo energetická soběstačnost vaší domácnosti. Při zkombinování fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem může finanční úspora tvořit až 80 % současných výdajů. Jedná se o ekonomicky i ekologicky úspornou investici, která se vám navrátí již během 6-7 let. S počátečními náklady vám může pomoci dotační program Nová zelená úsporám, díky kterému je možné získat dotaci až 170 000 Kč.

Jak funguje solární elektrárna

Solární elektrárna funguje na principu získávání energie ze slunečního svitu. Sluneční záření dopadá na solární kolektory, které se starají o přeměnu slunečního záření ve stejnosměrný proud. Střídač automaticky přemění stejnosměrný proud na střídavý a následně je proud stávajícím elektrickým rozvodem vyveden do místní rozvodové sítě. Fotovoltaiky využívají slunečního záření k získání elektrické energie tak zvanou přímou metodou, která pracuje s polovodičovými fotovoltaickými panely.

Nepřímá metoda funguje na principu přeměny tepla na elektřinu prostřednictvím slunečních sběračů a termočlánků. Fotovoltaická elektrárna je tvořena určitým počtem solárních panelů, střídačů a dalších konstrukčních a podpůrných částí. Elektrárny primárně rozlišujeme podle velikosti a výkonu. Dále podle toho, zda elektrárna dodává elektřinu do distribuční sítě, jsou fotovoltaické systémy rozlišovány na dva druhy – ostrovní solární systémy (off-grid) a solární systémy zapojené do distribuční sítě (on-grid).

Solární elektrárna

Ostrovní fotovoltaické systémy (off-grid)

Ostrovní systémy jsou typické tím, že nejsou připojeny k distribuční síti a součástí jsou akumulátory energie. Ostrovní systémy jsou především budovány v lokalitách, kde není k rozvodové síti přístup, nebo tam, kde by zřízení elektrické přípojky bylo příliš nákladné.

Hybridní systémy (on-grid)

Hybridní fotovoltaická elektrárna umí s elektřinou efektivně hospodařit a ukládat přebytečnou energii do akumulátoru na pozdější využití. Výhodou hybridní elektrárny je to, že v případě nedostačujícího množství vyrobené solární energie je možné odběr elektřiny z distribuční sítě.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické neboli solární panely představují spolu se střídači klíčové prvky solární fotovoltaické elektrárny. Solární panel je složen ze solárních článků, které jsou vzájemně propojeny a vytváří tak větší celky. Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu solárních článků je křemík. Jedná se o pevnou krystalickou látku, která má podobnou strukturu jako diamant. Na rozdíl od diamantu dokáže křemík absorbovat část slunečního záření a má vlastnosti polovodiče, což znamená, že jeho osvětlením dochází k zvýšení jeho vodivosti. Podstatou fotovoltaického jevu je skutečnost, že na rozhraní dvou materiálů, na které dopadá sluneční svit, vzniká elektrické napětí a v uzavřeném obvodu je získáván elektrický proud.

V současné době jsou nejpoužívanější panely polykrystalické a monokrystalické, které zastupují první generaci panelů. Druhým nepoužívanějším typem jsou tenkostěnné panely, které patří do druhé generace. V praxi jsou nejčastěji využívané polykrystalické panely, které lépe vyrábí elektrickou energii i bez přímého osvícení. Na plochy, které jsou umístěné přímo na jih s dobrým osvitem, jsou využívány monokrystalické panely.

Fotovoltaická elektrárna

Střídače (měniče)

Kromě fotovoltaických panelů jsou druhou hlavní součástí fotovoltaických elektráren střídače (někdy zvané jako měniče), které přeměňují vyrobený stejnosměrný proud na střídavý. Ve své podstatě je střídač řídící centrum celého fotovoltaického systému a kromě přeměny proudu je schopen podávat informace o vyrobené energii a provozním stavu. Střídač se navíc stará o monitorování a regulaci napájení sítě. V případě potřeby, nebo pokud se stane jakákoliv porucha, střídač v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě. Hlavním parametrem každého střídače z hlediska využití energie je jeho účinnost. To znamená, kolik energie ze stejnosměrného proudu přemění na střídavý proud. Účinnost se odvíjí zejména od aktuálního příkonu a klimatických podmínkách. Při výběru je potřeba sledovat tzv. evropskou účinnost střídače. Hodnoty by typicky měly překračovat 95 %.

U hybridní elektrárny střídač umožňuje dodávat elektřinu z distribuční sítě. Představuje klíčový prvek domácí fotovoltaické elektrárny, který navíc zabezpečuje potřebné galvanické oddělení od distribuční sítě a řídí veškeré toky energie v domě. Solární systém minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii.

Tepelné čerpadlo Mitsubishi

Ukládání přebytečné energie do akumulační nádrže s tepelným čerpadlem

Pokud chceme, aby fotovoltaická elektrárna fungovala co nejefektivněji, měla by být spotřebována veškerá vyrobená elektrická energie. Ovšem, spotřeba energie v domácnosti značně kolísá, stejně jako její vyrobené množství, které je závislé na slunečním záření. Jelikož se v dnešní době nevyplatí prodávat přebytečnou energii do sítě, je nejlepší variantou její akumulace přes ohřev vody do akumulační nádrže. Princip je jednoduchý. Elektrickou energii, kterou nelze v daný okamžik spotřebovat, je možné prostřednictvím tepelného čerpadla převést na tepelnou energii a předat ji ve formě teplé vody do zásobníku. Ohřátou vodu lze následně využít o pár hodin později nejen jako užitkovou vodu, ale i jako vodu na vytápění. Díky zásobníkům dojde k maximálnímu využití vyrobené elektrické energie a tím i nejefektivnějšímu využití solární elektrárny.

Více informací

Jaké jsou výhody kombinace solární elektrárny s tepelným čerpadlem?

  • Úspora až 80 % ročních nákladů za energie.
  • Možnost získání zvýhodněné výše dotace.
  • Bezúdržbový systém, který se snadno ovládá.
  • Mnoho způsobů využití (topení, ohřev vody, klimatizace).
  • Využití nevyčerpatelných zdrojů energie.
Více informací

Realizované projekty

Úspora 16 900 Kč ročně, návratnost 6,5 let

Instalace fotovoltaické elektrárny s akumulační nádrží
Vyřízení dotace Nová zelená úsporám
5 let garance a servis zdarma
„K jednání všech pracovníků firmy ČEZ a Tenaur nemohu mít žádné výhrady, lze jen chválit...“
Petr Procházka
majitel rodinného domu, Hněvotín

Úspora 14 900 Kč ročně, návratnost 9 let

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda
Vyřízení dotace Nová zelená úsporám
5 let garance a servis zdarma
„Topení úplně na pohodu. Všechno funguje, jak má. Oceňujeme i možnost servisu a diagnostiku na dálku online. “
Klára Hájková
majitelka rodinného domu, Horšov

Úspora 15 600 Kč ročně, návratnost 7,5 let

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda a fotovoltaické elektrárny
Vyřízení dotace Nová zelená úsporám
5 let garance a servis zdarma
„Spokojenost. Bylo to rychlý. Bylo to profesionální. Udělali vše v termínu.“
Josef Bugner
majitel rodinného domu, Brno

Úspora 17 300 Kč ročně, návratnost 8 let

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda a fotovoltaické elektrárny
Vyřízení dotace Nová zelená úsporám
5 let garance a servis zdarma
„Tepelné čerpadlo je pro celou rodinu hlavně teplo, komfort a pohodlí. V kombinaci s fotovoltaikou je to nejlepší volba. Veškerá instalace klapla na jedničku.“
Jiří Hořínek
majitel rodinného domu, Okříšky

Úspora 18 500 ročně, návratnost 8 let

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda a fotovoltaické elektrárny
Vyřízení dotace Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace
„Chci vám poděkovat za skvělou a bezproblémovou práci při instalaci našeho tepelného čerpadla a jeho následný servis. Že jsme zvolili dobře, nám potvrzuje každoroční vyúčtování za elektřinu. Děkuji“
František Juránek
majitel rodinného domu, Myslibořice

Vlastní vývojové centrum

5 let záruka na vše

15 montážních týmů

25 let na trhu

Součást Skupiny ČEZ